Napsali o nás

Je úžasné, když vztah k národní kultuře mají lidé přímo v krvi

Český spolek v Trnavském regionu si jako jeden z projektů (na které získal od Ministerstva kultury SR finanční dotaci) naplánoval několik veřejných koncertů známých lidových tanečních a hudebních skupin z České republiky na otevřených pódiích v Piešťanech.

Cílem projektu je prezentace a oslava českého folklóru a národní lidové kultury před širokou veřejností Piešťan, ale i zahraničními lázeňský­mi hosty.

Nejbližší obcí České republiky k Piešťa­nům je moravsko-slovácká obec Strání, ležící přímo na hranici se Slovenskou republikou. Ta má necelé čtyři tisíce obyvatel, ale přesto je široko daleko vyhlášeným kulturním centrem, zejména pro svoje masopustní „fašankové“ tradice a také hody. Vztah k folklóru tam děti získávají snad už s mateřským mlékem, takže návštěvník asi musí mít pocit, že tu děti snad začínají dřív tančit a zpívat, nežli chodit a mluvit. Dětský folklorní soubor není jen při zá­kladní škole, ale už i při místní mateřské škol­ce a fungují zde i dětské cimbálové muziky. Na ty děti je opravdu radost pohledět, protože z nich přímo čiší, že to nedělají pro „džob“, ale proto, že je to těší a mají z toho radost.

Už téměř 30 let tu existuje folklorní sou­bor JAVORINA a cimbálová muzika STRÝCI, které se za tu dobu nejenom zúčastnily mnoha domácích i zahraničních festivalů, ale prošly jimi i desítky zpěváků, tanečníků a muzikantů, takže není nejmenší obava, že by snad někdy zanikly z důvodu případného odchodu někte­ré vůdčí osobnosti. Jejich členy jsou nyní už i vnoučata někdejších zakladatelů, takže věkový průměr členů se vlastně stále snižuje. Staří se ale nenechávají mladšími zahanbit, a tak se uznávaným a oblíbeným stal i mužský pěvecký sbor S.E.N. – což znamená „Senioři Energiú Nabití“.

Na všech koncertech bylo v hudebním pavilonu zdejšího Městského kulturního střediska téměř úplně plno, což jin­dy na podobné akce nebývá. Koncerty přispěly nejen k obohacení zdejšího kulturního života, ale hlavně k prohloubení dobrých slovensko-českých vztahů. Soubory zařadily do svého re­pertoáru nejenom písně z Moravy, ale i písně a tance z oblasti Trenčína a Myjavy a sklidily velké potlesky. Hlediště zůstávalo zaplněno až do úplného konce vystoupení a spontánně se stala vystoupení jakousi mohutnou oslavou dobrých česko – slovenských vztahů. Dobře prezentovala český národní folklór i před lázeňskými hosty.

Autor: Tento článek je převzat ze slovenských novin Česká Beseda, Jiří Vodrážka, předseda Českého spolku v Trnavském regionu, 2006